top of page
Vesak Festival 2024
Vesak Festival 2024

ne 26. 5.

|

Santikaram Lesný Chrám

Vesak Festival 2024

Santikaram Lesný Chrám pozýva všetkých priateľov a priaznivcov na oslavu Vesaku (známeho aj ako Deň Budhu), ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2024 v Lesnom Chráme Santikaram.

Vstupenky nie sú v predaji
Pozrieť ďalšie podujatia

Čas a miesto

26. 5. 2024, 11:00 – 19:00

Santikaram Lesný Chrám, Stránske 290, 013 13 Stránske, Slovakia

O podujatí

Santikaram Lesný Chrám pozýva všetkých priateľov a priaznivcov na Vesak Festival 2024 (známy aj ako "Wesak" alebo "Deň Budhu"), ktorý sa uskutoční v nedeľu, 26. mája 2024 v Lesnom Chráme Santikaram. Vesak Festival je najdôležitejší sviatok v krajinách juhovýchodnej Ázie, ktorý pripomína Narodenie, Osvietenie a Parinibbánu Vznešeného Budhu.

🕘

Program:

11:00 ponúknutie obeda ctihodnému mníchovi

12:00 spoločný obed s komunitou

13:00 otvorenie slávnosti, prijatie Troch Útočísk a Piatich predsavzatí

13:30 prednáška Dhammy

14:00 vedená meditácia

14:30 recitácia špeciálnych pálijských textov

15:00 sviečkový sprievod

15:30 zdieľanie zásluh a požehnanie

16:00 upratovanie priestorov

17:00 ukončenie podujatia


Poznámky:

1. Vstup na podujatie je zdarma.

2. Každý je vítaný navštíviť Lesný Chrám už od rána, s možnosťou ponúknuť raňajky/obed alebo dar ctihodnému mníchovi, a pripojiť sa k spoločnému obedu v komunite.

3. V Lesnom Chráme je tiež možnosť prenocovať do nasledujúceho dňa, prípadne pokračovať meditačným ústraním v nasledujúcom týždni.

🎁

Priamo na mieste je možné zakúpiť dar pri príležitosti Vesaku, a to výberom jedného alebo viacerých rekvizít:

Mníšske rúcho (kompletný set) 99 €

Mníšske rúcho 49 €

Vesak balíček 29 €

Almužná miska 99 €

💳

Dar Vesak a získanie zásluh môžete realizovať aj online, a to zaslaním finančného daru podľa vlastného uváženia na účet združenia:

Názov účtu: Santikaram Slovakia

Číslo účtu/IBAN: SK9611000000002948131901

Kód banky (BIC/SWIFT): TATR SK BX

Správa pre príjemcu: Dar Vesak

Svoj dar môžete poslať aj prostredníctvom PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/SantikaramSK

☎️

+421 950 411 159

E-mail: santikaram.slovakia@gmail.com


Oficiálna pozvánka na Vesak Festival na webstránke združenia:

https://www.santikaram.com/sk/event-details/vesak-festival-2024

Srdečne sa tešíme na Vašu účasť. Neváhajte zdieľať túto udalosť aj so svojimi priateľmi.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page