top of page
Friends of Santikaram_edited.jpg

O nás

Santikaram Association Slovakia

 

    je neziskové občianske združenie, ktoré sa zaujíma o kultúru, hodnoty, filozofiu a náboženstvo krajín juhovýchodnej Ázie, zamerané na trvalo udržateľný, prirodzene vyvážený a pokojný život.

 Cieľom združenia je podpora kultúr krajín juhovýchodnej Ázie, ich hodnôt a kultúrno-filozofického bohatstva v prostredí Slovenska a strednej Európy v dvoch rovinách – v podobe aktivít zameraných na slovenskú spoločnosť a v podobe priamej a adresnej podpory migrantov pochádzajúcich z krajín juhovýchodnej Ázie. Združenie svojimi aktivitami priamo podporuje zdravý životný štýl v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a so zreteľom na zachovávanie prírodných zdrojov, ako aj dodržiavanie základných ľudských práv a posilňovanie integrácie migrantov do spoločnosti vo všetkých relevantných dimenziách.

   Santikaram Association Slovakia je právnickým subjektom registrovaným na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 7. 7. 2022, IČO 54681294.

PSX_20230129_183208.jpg

Predsedníctvo Správnej Rady

Venerable Sati Santikaro Thera

Ct. Sati Santikaro Thera

Zakladateľ a Predseda

Ctihodný Sati Santikaro je vyštudovaný učiteľ a theravádový budhistický mních ordinovaný v barmskej, aj v thajskej tradícii. Po 15 rokoch náročného výcviku v mníšskom ráde a cestovania po krajinách juhovýchodnej Ázie sa Bhante (Ctihodný) rozhodol vrátiť do rodného kraja na hornom Považí, kde založil občianske združenie Santikaram Association Slovakia a Santikaram Lesný ChrámMníšske meno Sati Santikaro možno preložiť ako "Všímavý Mierotvorca". A sú to práve tieto dve prospešné kvality mysle – všímavosť a pokoj, ktoré sa Bhante snaží neustále rozvíjať, a ktoré učí aj druhých ľudí.

  • Facebook
  • Instagram
Blogger
Michal Viskup

Michal Viskup

Podpredseda

Michal je celoživotný horolezec, skalolezec, alpinista, skrátka milovník hôr. Ako nadšenec oboch druhov lezenia – tradičného a športového, disponuje mnohými užitočnými vlastnosťami. Medzi inými najmä dôverou vo vlastné schopnosti, schopnosťou akceptovať a vysporiadať sa so strachom a utrpením, schopnosťou zvládať pochybnosti, či detailne si vizualizovať úspech.

Michal je manažérom úspešnej firmy Anatomic, ktorá sa zaoberá konštruckiou lezeckých stien a lezeckých chytov. Je tiež večným vylepšovačom v neustálom pohybe, šťastným manželom a otcom troch synov.

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page