top of page
IMG_20221030_091708.jpg

Podpora a darovanie

Združenie Santikaram Association Slovakia je budované na dôvere, priateľstve a vzájomnej pomoci.

Rozvoj a realizácia našich projektov závisí od priamej podpory dobrých ľudí, ktorí sú pripravení prejaviť svoju láskavosť a štedrosť. Dary a finančné prostriedky darované z hĺbky ich srdca sú skutočným kúzlom, ktoré mení svet na lepšie miesto pre život. Podporte, prosím, naše združenie a Lesný Chrám Santikaram sponzorským darom podľa svojich možností.

"Keby bytosti vedeli, ako ja viem, aké sú výsledky dávania a zdieľania,

nejedli by bez toho, aby dávali,

ani škvrna sebectva by nepremohla ich myseľ."

~ Budha (Itivuttaka 1.26)

Dar online

Podporte našu prácu a rozvoj Lesného Chrámu Santikaram darovaním online. Pošlite svoj finančný príspevok priamo na náš bankový účet:

Meno účtu: Santikaram Slovakia

Číslo účtu/IBAN:  SK9611000000002948131901

Kód banky (BIC/SWIFT): TATRSKBX

Správa pre prijímateľa: dar

E-mail: santikaram.slovakia@gmail.com

Adresa: Stránske 290013 13 Stránske

Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Ďakujeme, že nám pomáhate meniť svet k lepšiemu!

Pošlite svoj dar cez PayPal:

PayPal ButtonPayPal Button
QR PayPal Donation to Santikaram

Podporiť nás môžete aj tak, že sa stanete členom združenia

Santikaram Association Slovakia.

PSX_20221030_224710.jpg

Veľmi si vážime vašu priazeň a veľkorysú podporu.

Bez vašej pomoci by naša práca a aktivity neboli možné.

🙏🏻 🙏🏻 🙏🏻

SADHU! SADHU! SADHU!

ĎAKUJEME!

Santikaram Lesný Chrám

v lete

v zime

bottom of page