top of page
Meditation

Projekty

Santikaram Association Slovakia zastrešuje niekoľko prebiehajúcich projektov. Združenie privíta každého, kto by mal záujem pripojiť sa k jeho tímu, a kto by sa chcel podieľať na zaujímavých projektoch. Neváhajte a vyberte si projekt, ktorý vyhovuje vašej povahe a potenciálu:

1. Santikaram Lesný Chrám

4. Podpora mníchov

2. Prednášky a workshopy

5. Suveníry Santikaram

3. Pomoc migrantom

6. Lesopark

Santikaram Forest Hermitage

Santikaram Lesný Chrám

Santikaram Lesný chrám je čiastočne zrekonštruovaná chata nachádzajúca sa v krásnom prírodnom prostredí neďaleko Rajeckých Teplíc. Je to pokojné miesto vhodné pre ľudí so záujmom o prirodzene vyvážený život v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s ohľadom na zachovanie prírodných zdrojov.

Lesný chrám slúži ako miesto na rekreáciu, relaxáciu a ako otvorené meditačné centrum pre členov združenia, ako aj pre ostatných hostí a návštevníkov. Chrám tiež poskytuje ubytovanie pre budhistických mníchov a učiteľov meditácie.

V súčasnosti zbierame finančné dary na pokračujúce opravy a obnovu chrámu. V priebehu roka 2024 plánujeme opraviť dlažbu na schodoch a obklad prízemnej fasády okolo celého chrámu, rozšíriť podstenie v zadnej časti chrámu, zrenovovať vonkajšie a vnútorné schodisko, natrieť drevenné časti chrámu a okná ochranným náterom. Každý, kto by chcel nejako podporiť náš projekt, alebo by nám chcel ponúknuť pomocnú ruku, je vítaný a môže sa k nám pridať.

PayPal ButtonPayPal Button
Dhamma friends Zilina

Prednášky a Workshopy

Pilotný projekt nášho združenia je založený na poskytovaní informácií o kultúrach, hodnotách, filozofii a náboženstvách krajín juhovýchodnej Ázie. V tomto duchu organizujeme prednášky, stretnutia, semináre, workshopy, kultúrne podujatia, skupinové a individuálne meditačné ústrania.

Združenie Santikaram Association Slovakia je pripravené spolupracovať s ďalšími organizáciami, združeniami a inštitúciami s podobným zameraním, či podobným spektrom aktivít. Máme v úmysle poskytovať relevantné služby, ktoré pozdvihnú kultúrnu a mentálnu úroveň jednotlivcov, i spoločnosti ako celku.

V najbližšom období plánujeme rozvíjať špeciálne programy pre seniorov, deti a mládež, ľudí na okraji spoločnosti, školy, firmy, a pod.

Thai devotees and monks

Pomoc migrantom

Jedným z cieľov združenia Santikaram Association Slovakia je ponúknuť asistenciu a pomoc migrantom a utečencom z krajín juhovýchodnej Ázie, ako aj z iných krajín sveta. Zo skúseností veľmi dobre vieme, aký ťažký život má utečenec alebo migrant v cudzej krajine. Preto je náš projekt zameraný práve na migrantov a utečencov, ktorí žijú na Slovensku legálne.

Santikaram Association Slovakia vytvára systematickú a komplexnú podpornú a poradenskú činnosť pre potreby migrantov a utečencov legálne žijúcich na Slovensku, a to v hmotnej, aj nehmotnej oblasti (materiálnej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, legislatívnej, a pod.).

Náš projekt pomoci migrantom a utečencom je založený na kréde: "Pomocou druhým pomáhame sebe, pomocou sebe pomáhame druhým."

PSX_20221220_131523.jpg

Podpora mníchov

Budhistickí mnísi sú neoddeliteľnou súčasťou krajín juhovýchodnej Ázie. Sú to práve mnísi, ktorí po tisícročia uchovávajú a šíria hodnoty, filozofiu a kultúru. Ich aktivity sa pritom neobmedzujú iba na ázijský kontinent, ale v súčasnosti ich možno nájsť prakticky na všetkých kontinentoch sveta. Nakoľko mníšsky život závisí od štedrosti laických nasledovníkov, cieľom nášho projektu je zbierať materiálnu a finančnú pomoc od sponzorov a širokej verejnosti (bez ohľadu na vierovyznanie), ktorá by slúžila na podporu mníšskej komunity v našom lesnom chráme.

Santikaram Association Slovakia pripravuje aj špeciálny program mníškeho výcviku pre mladých záujemcov. Do nášho projektu sa môže zapojiť každý, kto by chcel nejakým spôsobom podporiť budhistických mníchov, alebo kto by sa chcel dozvedieť niečo viac o mníšskom živote.

Santikaram presents and souvernires

Suveníry Santikaram

Máte radi darčeky? Tie malé pozornosti, ktoré potešia oko aj myseľ? V našej tvorivej dielni plánujeme vyrábať drobné suveníry pre všetkých: mladých aj starých, zdravých aj chorých, bohatých aj chudobných. Tento projekt je zameraný na výrobu, predaj a distribúciu našich darčekov. Zisk a výnosy z projektu budú pomáhať pri fungovaní a ďalšom rozvoji nášho združenia, a tiež ako podpora ľudí v núdzi.

V blízkej dobe plánujeme spustiť aj malý e-shop so suvenírmi.

Ktokoľvek sa cíti byť dostatočne kreatívny, má veľa zaujímavých nápadov, alebo je zručný vo výtvarnom umení a ručných prácach, ako napríklad pletenie, štrikovanie, háčkovanie, drotárstvo a iné, tento projekt je stvorený práve pre neho.

Meditation in the forest

Lesopark

Okolo lesného chrámu je pozemok s rozlohou približne 4.000 metrov štvorcových. Pozemok je zalesnený rôznymi divo rastúcimi stromami a kríkmi.

Santikaram Association Slovakia pripravuje projekt pozostávajúci z dvoch častí: odkúpenie okolitého pozemku a následnej kultivácie lesného porastu. Cieľom je zušľachtiť areál okolo chrámu a vytvoriť z neho lesopark, ktorý by slúžil ako rekreačná a oddychová zóna pre členov a návštevníkov Lesného Chrámu Santikaram.

V lesoparku sa aktuálne nachádza krmelec pre srnky. Združenie tu tiež plánuje umiestniť búdky pre vtáky a príbytky pre veverice, či úle pre menšie včelárstvo.

Na tomto projekte sa môže podieľať každý, kto má rád pestovanie a výsadbu stromov, terénne úpravy, stavbu vtáčích búdok, alebo kto sa rozumie a má skúsenosti s včelárstvom.

bottom of page