top of page
Members of Santikaram.jpg

Staňte sa jedným z nás

Mali by ste záujem stať sa členom združenia Santikaram Association Slovakia? Chceli by ste sa zúčastňovať (zadarmo alebo s členskou zľavou) na zaujímavých podujatiach združenia, podieľať sa na jeho činnosti, či svojím členským hlasom dokonca ovplyvňovať jeho ďalšie fungovanie a smerovanie? (Zoznam výhod členstva si prečítajte nižšie.)

V tom prípade je ponuka nášho členstva stvorená priamo pre vás. Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa ako právoplatný člen nášho združenia.

Stačí si stiahuť prihlášku, vyplniť osobné údaje, dokument podpísať a poslať poštou, prípadne e-mailom (ako sken na santikaram.slovakia@gmail.com), alebo doručiť osobne na našu adresu:

 

Santikaram Association Slovakia

Stránske 290

013 13 Stránske

Členský príspevok na celý rok je 60 EUR a je možné ho uhradiť ihneď (najneskôr však do 15 dní od doručenia prihlášky), a to buď prevodom na bankový účet združenia, alebo v hotovosti priamo v sídle združenia.

Meno bankového účtu: Santikaram Slovakia

Číslo bankového účtu/IBAN: SK9611000000002948131901

Kód banky (BIC/SWIFT): TATRSKBX

Poznámka pre príjemcu: členské 2024

Adresa: Stránske 290

              013 13 Stránske

              Slovensko

Adresa banky: Tatra banka, a.s.

                        Hodžovo námestie 3

                        811 06 Bratislava 1

Členský príspevok môžete uhradiť aj

cez link payme

alebo QR kódom.

TatraBanka payme.png
Benfits

Zoznam výhod členstva:

1. Členovia združenia Santikaram Association Slovakia (ďalej len „členovia“) sa môžu zúčastňovať 1-dňových podujatí organizovaných združením zadarmo.

2. Členovia majú 2-3 dňové podujatia organizované združením so zľavou 50%.

3. Členovia majú 4-7 dňové podujatia organizované združením so zľavou 25%.

4. Členovia majú 7-14 dňové podujatia organizované združením so zľavou 15%.

5. Členovia majú vždy garantovanú výhodu priority (pri organizovaní podujatí majú členovia združenia vždy prednosť).

6. Členovia si môžu kedykoľvek dohodnúť stretnutie a mať súkromný rozhovor s učiteľom/mníchom prítomným v Lesnom Chráme Santikaram.

7. Členovia môžu bezplatne absolvovať súkromné ​​hodiny alebo meditačné stretnutia s učiteľom/mníchom v priestoroch Lesného Chrámu Santikaram.

8. Členovia sa môžu zúčastňovať na interných aktivitách združenia (napr. Vianočná Besiedka, Kúzlo Slnovratu, Čaj pri Splne Mesiaca, Letná Vatra, a pod.).

9. Členovia môžu hlasovať na Valnom Zhromaždení svojim členským hlasom.

10. Členovia môžu byť zvolení za členov Správnej Rady alebo za Predsedu a Podpredsedu, a zo svojej funkcie ovplyvňovať fungovanie a smerovanie združenia.

Forms

Prihlášku za člena a Stanovy združenia Santikaram Association Slovakia

si môžete stiahnuť priamo z tejto stránky.

Kliknutím na obrázok si otvorte a stiahnite súbor PDF.

In English

Santikaram Membership Application Form.jpg
Santikaram - Statutes.jpg

Bahasa Indonesia

Formulir aplikasi untuk anggota Santikaram Association Slovakia.jpg
Anggaran Dasar Asosiasi Santikaram.jpg

Slovensky

Santikaram - prihlaska za clena.jpg
Santikaram Stanovy.jpg

ภาษาไทย

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมสันติการามสโลวาเกีย.jpg
กฎและขข้อบบังคบับ.jpg
bottom of page