top of page
วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๗
วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๗

อา. 26 พ.ค.

|

วัดป่าสันติการาม

วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๗

วัดป่าสันติการาม ขอเรียนเชิญมิตรสหาย กัลยาณมิตรธรรม และผู้สนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา (วันพระพุทธเจ้า) ในวันอาทิตย์ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดป่าสันติการาม

ตั๋วไม่ได้จำหน่าย
ดูกิจกรรมอื่น ๆ

เวลาและสถานที่

26 พ.ค. 2567 11:00 – 19:00

วัดป่าสันติการาม, Stránske 290, 013 13 Stránske, Slovakia

เกี่ยวกับอีเวนท์

วัดป่าสันติการาม ขอเรียนเชิญมิตรสหาย กัลยาณมิตรธรรม และผู้สนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา (วันพระพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า) ในวันอาทิตย์ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดป่าสันติการาม

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง


โปรแกรม:

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 น. เปิดงานพิธี รับศีล ๕

13:30 น. พระธรรมเทศนา

14:00 น. นั่งสมาธิ

14.30 น. สวดมนต์บทพิเศษภาษาบาลี

15.00 น. เวียนเทียน

15:30 น. อนุโมทนาบุญและคำอวยพร

16:00 น. ทำความสะอาดวัด

17:00 น. ปิดงาน


ประกาศ:

๑ งานนี้ฟรี

๒ ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดป่าสันติการามในตอนเช้าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๓ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะค้างคืนที่วัดป่าและเฉลิมฉลองวันพระจันทร์เต็มดวงจนถึงวันรุ่งขึ้น หรือทำสมาธิต่อ


ร่วมทำบุญในโอกาสวันวิสาขบูชา

เจ้าภาพผ้าไตรเอก ไตรละ ๙๙ ยูโร

เจ้าภาพผ้าไตรรอง ไตรละ ๔๙ ยูโร

เจ้าภาพกล่องวิสาขบูชา กองละ ๒๙ ยูโร

เจ้าภาพบาตรอิ่มบุญวิสาขบูชา ลูกละ ๙๙ ยูโร


วิธีทำบุญ

ทำบุญออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคาร: Santikaram Slovakia

หมายเลขบัญชีธนาคาร (IBAN): SK9611000000002948131901

รหัส ของธนาคาร (BIC/SWIFT): TATRSKBX

ชื่อธนาคาร: Tatra Banka

ข้อความถึงผู้รับ: Vesak donation

อีเมล: santikaram.slovakia@gmail.com

คุณสามารถทำบุญผ่านทาง PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/SantikaramSK


ติดต่อเป็นเจ้าภาพหรือทำบุญโรงทาน ได้ที่

วัดป่าสันติการาม +421 950 411 159

santikaram.slovakia@gmail.com


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อันประเสริฐสูงสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลให้ท่านทานบดีทั้งหลาย และครอบครัว ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้เจริญรุ่งเรืองด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สมบูรณ์ด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมมโนปณิธาน ทุกประการ เทอญ


คุณยินดีที่จะแบ่งปันงานกฐินสามัคคีและออกพรรษานี้กับเพื่อนและกัลยาณมิตรและกัลยาณธรรมทุกๆท่านครับ 🙏🙏🙏

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page