top of page

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม เป็นส่วนสำคัญของชีวิตแม้แต่ในวัดป่าของเรา ชีวิตพระสงฆ์จะสำเร็จไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากอุบาสกอุบาสิกา

การทำงานเป็นทีม - เคลียร์หิมะหน้าวัดและจากถนนทางเข้า
การทำงานเป็นทีม - เคลียร์หิมะหน้าวัดและจากถนนทางเข้า

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของคณะพระสงฆ์และชุมชนฆราวาสเท่านั้นที่สามารถสร้างสังคม ที่มั่นคงและปรองดองได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพระสงฆ์และฆราวาสสร้างเงื่อนไขสำหรับสังคมที่ทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยและทุกคนจะก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

ทางสายกลางในฤดูหนาว...
ทางสายกลางในฤดูหนาว...


❄️ ❄️ ❄️


นอกจากนี้ แม้จะกวาดใบไม้รอบวัด ตัดหญ้า ถางหิมะ หรือซ่อมรางน้ำที่รั่ว เราทุกคนก็มีโอกาสสร้างบุญกุศลให้กับชีวิตนี้และชาติหน้า...


ขอให้ทุกท่านมีความสุขในฤดูหนาว

จากวัดป่าสันติการาม

❄️ ❄️ ❄️

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page