top of page
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา

ส. 03 มิ.ย.

|

วัดป่าสันติการาม

วันวิสาขบูชา

สมาคมสันติการาม สโลวาเกีย ขอเรียนเชิญมิตรสหาย กัลยาณมิตรธรรม และผู้สนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา (วันพระพุทธเจ้า) ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดป่าสันติการาม

ตั๋วไม่ได้ขาย
ดูกิจกรรมอื่นๆ

เวลาและสถานที่

03 มิ.ย. 2566 23:00 – 23:05 GMT+2

วัดป่าสันติการาม, Stránske 290, 013 13 Stránske, Slovakia

เกี่ยวกับอีเวนท์

สมาคมสันติการาม สโลวาเกีย

ขอเรียนเชิญมิตรสหาย กัลยาณมิตรธรรม และผู้สนับสนุนทุกท่าน ร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชา (วันพระพุทธเจ้า เนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า) ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดป่าสันติการาม

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง

 

โปรแกรม:

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

14.00 น. เปิดงานพิธี รับศีล ๕

14:30 น. พระธรรมเทศนา

15:00 น. อภิปราย/ถาม-ตอบ

16:00 น. อาหารว่าง/

17:00 น. นั่งสมาธิ

17.30 น. สวดมนต์บทพิเศษภาษาบาลี

18.00 น. เวียนเทียนรอบวัดป่าสันติการาม

18:30 น. ทำความสะอาดวัด

19:00 น. ปิดงาน

 

ประกาศ:

๑ งานนี้ฟรี

๒ ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมวัดป่าสันติการามในตอนเช้าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๓ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะค้างคืนที่วัดป่าและเฉลิมฉลองวันพระจันทร์เต็มดวงจนถึงวันรุ่งขึ้น (วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน) หรือทำสมาธิต่อ (ในกรณีนี้ อย่าลืมนำรองเท้าแตะอุ่น ๆ มาเอง)

 

ทำบุญออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคาร: Santikaram Slovakia

หมายเลขบัญชีธนาคาร (IBAN): SK9611000000002948131901

รหัส ของธนาคาร (BIC/SWIFT): TATRSKBX

ชื่อธนาคาร: Tatra Banka

ข้อความถึงผู้รับ: donation

อีเมล: santikaram.slovakia@gmail.com

 

คุณสามารถทำบุญผ่านทาง PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/SantikaramSK

 

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page