top of page

Všetko najlepšie k narodeninám Santikaram!

Naše združenie oslávilo svoje prvé narodeniny! 🎂✨

Ďakujeme všetkým členom a priateľom za podporu pri realizácii projektov Santikaram Association Slovakia a Santikaram Forest Temple. 🍃🌳🌲


Poďakovanie patrí predovšetkým Bhantemu Sati Santikaro Thera za jeho láskavé vedenie a rady, ako aj za to, že to s nami na Slovensku celý rok vydržal. 😊🙏🏻


Ďalej Bhanteho rodičom za ich obetavú pomoc pri opravách lesného chrámu a pri prípravách akcií združenia. Srdečná vďaka patrí tiež Yulianto Sin Sin Lukito a jeho austrálskym kamarátom za štedré dary, a Melan San a Soni M Bhavana za vytrvalú podporu z ďalekej Indonézie. A samozrejme, poďakovanie patrí aj našim slovenským členom, ktorí sa výrazne podieľali na aktivitách združenia už od jeho vzniku: Miso Viskup, Peter Gašpar, Michal Pavlik, a ďalší.

Kiež Santikaram naďalej prosperuje, a kiež majú z jeho existencie prospech všetky bytosti na svete. Sádhu! Sádhu! Sádhu! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page