top of page

Tímová práca

Tímová práca je nevyhnutnou súčasťou života aj v našom lesnom chráme. Život mnícha by nebol možný bez pomoci laických podporovateľov.

Tímová práca - odpratávanie snehu pred chrámom a z prístupovej cesty
Tímová práca - odpratávanie snehu pred chrámom a z prístupovej cesty

Len v úzkej spolupráci mníchov a laickej komunity vzniká spoločnosť, ktorá bude stabilná a harmonická. Vzájomná pomoc mníchov a laikov vytvára podmienky pre takú spoločnosť, v ktorej sa budú všetci cítiť bezpečne, a v ktorej budú všetci duchovne napredovať.

Stredná Cesta v zime...
Stredná Cesta v zime...


❄️ ❄️ ❄️


Okrem toho, aj pozametaním lístia okolo chrámu, pokosením trávy, odprataním snehu, či opravením deravej ríny máme všetci možnosť vytvoriť si zásluhy pre tento život a budúce životy...


Z Lesného Chrámu Santikaram vám všetkým prajeme príjemné prežitie zimných dní.

❄️ ❄️ ❄️

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page