top of page

Deň Paváraná

Úprimná vďaka všetkým podporovateľom a priateľom, ktorí pomohli Bhantemu Sati Santikarovi dokončiť jeho 15. vassa, tento rok strávené v Santikaram Association Slovakia. Prijmite, prosím, naše najhlbšie uznanie a vďaku za všetku vašu podporu, štedrosť a láskavosť. Bez vašej pomoci by Bhanteho mníšsky život nebol možný. Kiež vás Tri Klenoty (Buddha, Dhamma, Sangha) vždy ochraňujú a žehnajú šťastím, hojnosťou, dobrým zdravím a pokrokom na duchovnej ceste.

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 🙏🙏🙏
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page