top of page

Šťastný Nový Rok 2023

Všetkým priateľom a priaznivcom prajeme šťastný nový rok 2023.


Happy New Year 2023 from Santikaram Forest Temple
Šťastný Nový Rok 2023 z Lesného Chrámu Santikaram


Kiež je nový rok naplnený pokojom, zdravím a prosperitou.


Kiež vás všetkých počas celého roka sprevádza všímavosť, láskavosť a múdrosť.

Kiež tento rok prinesie mnoho dobrých príležitostí a harmóniu združeniu Santikaram Association Slovakia i Lesnému Chrámu Santikaram.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

🙏 🙏 🙏

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page