top of page

Šťastný Medový Spln Mesiaca

Dve tretiny vassa (obdobia dažďov) sú za nami a Bhante Sati Santikaro Thera by rád zaželal všetkým priateľom a podporovateľom združenia Santikaram Association Slovakia krásnu jeseň. 😊

"Pre väčšinu ľudí sloboda znamená možnosť vybrať si, čo chcú robiť, alebo čo chcú povedať. Ale napĺňanie svojich túžob nie je pravou slobodou. Podľa Budhu, sloboda znamená čistotu mysle. Čím viac je myseľ očistená od mentálnych nečistôt (āsava), tým slobodnejšou sa stáva. Absolútna sloboda môže byť realizovaná iba vtedy, keď je myseľ oslobodená od všetkých nečistôt, to jest od zmyslových túžob (kāmāsava), žiadosti po bytí (bhavāsava), nesprávnych názorov (ditthāsava) a nevedomosti (avijjāsava).


Šťastný Madhu Purnima (Medový Spln Mesiaca) a jesnné sviatky všetkým priateľom a podporovateľom. Kiež všetky bytosti nájdu cestu k najvyššej slobode v čo najkratšom možnom čase."

Sádhu! Sádhu! Sádhu! 🙏🙏🙏

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page