top of page
Magha Púdža
Magha Púdža

so 24. 2.

|

Santikaram Lesný Chrám

Magha Púdža

Santikaram Lesný Chrám pozýva všetkých priateľov a podporovateľov na spoločnú oslavu Magha Púdža (známu aj ako Deň Sanghy) v sobotu, 24. februára 2024 v Lesnom Chráme Santikaram.

Vstupenky nie sú v predaji
Pozrieť iné podujatia

Čas a miesto

24. 2. 2024, 16:00 – 19:00 SEČ

Santikaram Lesný Chrám, Stránske 290, 013 13 Stránske, Slovakia

O podujatí

Santikaram Lesný Chrám pozýva všetkých priateľov a podporovateľov na spoločnú oslavu Magha Púdža (známu aj ako „Deň Sanghy“ alebo „Deň Všetkých Svätých“) v sobotu, 24. februára 2024 v Lesnom Chráme Santikaram.

Magha Púdža je po Vesaku druhá najvýznamnejšia slávnosť, ktorá sa v krajinách juhovýchodnej Ázie oslavuje v deň splnu tretieho lunárneho mesiaca (február/marec).


Program:

16:00 otvorenie oslavy, príprava rekvizít, servírovanie čaju

16:30 udelenie Troch Útočísk a Piatich Predsavzatí

17:00 Dhamma-prednáška Ctihodného Sati Santikara

17:30 večerná recitácia a recitácia obradných textov v páli

18:00 vedená meditácia

18:30 sviečkový sprievod

19:00 ukončenie slávnosti


Poznámky:

1. Vstup na podujatie je zdarma.

2. Každý je vítaný navštíviť Lesný Chrám už od rána, s možnosťou ponúknuť raňajky/obed alebo dar ctihodnému mníchovi.

3. V Lesnom Chráme je tiež možnosť prenocovať a pokračovať individuálnym meditačným ústraním.


Sponzorský dar pri príležitosti Magha Púdže možno poslať online na bankový účet: Santikaram Slovakia

Číslo účtu (IBAN): SK9611000000002948131901

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Správa pre prijímateľa: dar

E-mail: santikaram.slovakia@gmail.com

Svoj dar môžete poslať aj prostredníctvom PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/SantikaramSK

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page